Ja està disponible la versió 202402, la qual permet l'actualització del sistema operatiu a Debian 11 (Bullseye). Per a obtenir aquesta última versió, dirigeix-te al Panell de Control i selecciona "Sistema" en el menú de l'esquerra, després fes clic a "Actualitzar".

Per a accedir a aquesta versió, hauràs de passar per totes les versions intermèdies fins a arribar a l'anterior (202401).

Una vegada hagis aconseguit la versió 202402, podràs iniciar el procés d'actualització del sistema operatiu a Bullseye, el qual consta de dos passos

Pas 1: Preparació per a Bullseye

Primer, genera un informe sobre el teu sistema per a determinar si la teva configuració actual és compatible amb el procés automatitzat. Aquest informe no inclourà dades personals de lxs usuarixs; només contindrà detalls sobre la configuració del sistema i servirà per a assegurar-se que no existeixin instal·lacions manuals que puguin entrar en conflicte amb l'automatització.

Per a generar aquest informe, prem el botó "Enviar informe"  situat en el menú de l'esquerra, sota "Sistema" i "Actualitzar". (Aquest botó només estarà disponible si et trobes en la versió 202402).

Pas 2: Actualització del sistema operatiu a Bullseye

Una vegada revisat l'informe i si l'estat del sistema és correcte, s'activarà l'opció per a continuar amb l'actualització. En la mateixa pàgina del panell de control, en lloc del botó per a enviar l'informe, trobaràs el botó per a actualitzar. Tingues en compte que aquesta actualització prendrà més temps, ja que implica una actualització completa de tots els paquets i pot durar fins a una hora, depenent de la quantitat d'aplicacions instal·lades.

Durant aquest segon pas, s'activarà automàticament un compte de sistema que permetrà al nostre equip tècnic l'accés al servidor en cas que es produeixi una fallada que interrompi el procés. Aquest compte es desactivarà automàticament una vegada que el procés es completi amb èxit.

Per a evitar la pèrdua de dades en cas d'error, el sistema realitzarà una còpia de seguretat d'arxius i bases de dades abans d'aplicar les actualitzacions.

Una vegada que hagis confirmat que tot està en ordre, podràs eliminar aquestes còpies des de la Paperera del panell de control per a alliberar espai.

Els sistemes actualitzats a Debian 11 tindran Moodle entre les aplicacions disponibles.

OpenVPN

En aquesta versió, la configuració del servidor VPN ha canviat, eliminant la compressió de dades.

Si tenies comptes de VPN configurades en dispositius clients, aquestes deixaran de funcionar després de l'actualització. Per a solucionar-ho, pots tornar a enviar l'arxiu de configuració des del panell de control i tornar a importar-lo, o bé editar la connexió en el teu client desactivant la compressió de dades.

Per a obtenir més informació sobre per què es va eliminar la compressió, consulta aquest fil:
https://superuser.com/questions/1686651/why-is-compression-not-recommended-in-openvpn

 

Noves aplicacions:
  •     Moodle 4.1.8 LTS
    
Actualitzacions:
  • mongo 5.0 
  •  postgresql 13 
  •  mariadb 10.5 
  •  python 3.9 
  •  openvpn 2.5
 

Contacta

Posa't en contacte escrivint un correu a: contact [at] maadix [dot] net

Clau PGP: 0xE5BB2110.asc

Empremta: EF80 C4FB CC27 7A3E 8D0B 0DD9 B48B 2A9B E5BB 2110