Ja està disponible la instal·lació de OnlyOffice en el teu servidor amb MaadiX.

Aquesta aplicació permet l'edició col·laborativa en temps real de documents de text, fulls de càlcul i presentacions. Per utilitzar OnlyOffice necessites també una instal·lació de Nextcloud o Owncloud, que serà l'interfície que et permetrà accedir a l'edició dels documents, i a la qual hauràs d'activar l'extensió OnlyOffice.

En aquesta guia trobes els senzills passos que hauràs de seguir per activar OnlyOffice: https://docs.maadix.net/onlyoffice

 

OnlyOffice vs. LibreOffice Online

 

Amb MaadiX disposes d'una altra opció per poder editar arxius de forma col·laborativa en temps real. Es tracta de Libre Office Online.

Hi ha alguna diferència entre les dues opcions. Pots provar ambdues i decidir finalment com d'elles s'ajusta millor a les teves necessitats. De fet pots mantenir ambdues opcions actives al mateix temps, tenint en compte que això suposarà un major ús de recursos en el teu sistema.

Aquí llistem les principals diferències, perquè puguis orientar-te a l'hora de prendre una decisió:

Limitació de connexions: tant Collabora/Libre Office Online com OnlyOffice tenen una limitació d'un màxim de 10 documents oberts alhora o 20 connexions simultànies. Si no es vol tenir limitacions es pot adquirir una llicència directament a qui està publicant el programari:
https://www.collaboraoffice.com/
https://www.onlyoffice.com/

Execució del programari: amb Libre Office Online el procés s'executa en el servidor mentre que amb OnlyOffice l'editor s'executa directament en el navegador i intercanvia constantment les seves dades amb el servidor. Això es tradueix en una menor càrrega per al servidor i un temps de respostes inferiors, proporcionant una millor experiència per a l'usuari.

Opcions d'edició: OnlyOffice és molt més complet quant a opcions d'edició, incloent la possibilitat d'inserir gràfics, botons o fins i tot afegir plugins i habilitar un xat. Pràcticament inclou totes les opcions disponibles en la versió d'escriptori, mentre que l'interfície de Collabora Online no inclou totes les opcions disponibles per a la versió d'escriptori de Libre Office.

Formats: els documents creats amb OnlyOffice són automàticament convertits a .docx per a documents de textos, .xlsx per a fulls de càlcul i .pptx per a presentacions, mentre que Libre Office Online els genera per defecte en els formats lliures .odt, .ods, .odp acceptant també els altres formats. Encara així, es poden habilitar tots els formats també per OnlyOffice, permetent obrir documents que hagin estat creats prèviament amb formats lliures sense sense convertir-los.

Historial: l'interfície de OnlyOffice no inclou l'opció de consultar l'historial de canvi dels documents, mentre que des de l'interfície de Collabora Online sí existeix aquesta opció, que a més permet recuperar directament versions anteriors. L'única forma de consultar o recuperar versions anteriors amb OnlyOffice, és a través de la pestanya d'historial dels documents de Nextcloud/Owncloud, i des d'aquí baixar-los al nostre ordinador.

Contacta

Posa't en contacte escrivint un correu a: contact [at] maadix [dot] net

Clau PGP: 0xE5BB2110.asc

Empremta: EF80 C4FB CC27 7A3E 8D0B 0DD9 B48B 2A9B E5BB 2110