Amb aquesta release se substitueix l'aplicació Rainloop per SnappyMail
Rainloop va ser abandonada fa ja un parell d'anys i SnappyMail és un fork de la mateixa que soluciona a més diversosproblemes de seguretat , així que era imprescindible passar d'una aplicació a l'altra.

Quan actualitzis a aquesta release l'aplicació Rainloop serà desactivada sense opció a poder ser reactivada.
En el seu lloc s'instal·larà Snappymail.


S'importarà des de Rainloop la llibreta d'adreces sqlite (la que ve per defecte). No obstant, si vas activar una altra llibreta, per exemple amb Mysql,  hauràs de reconfigurar manualment els paràmetres de connexió que podràs consultar des de l'arxiu de configuració de Rainloop

De la mateixa forma, si tenies algun plugin instal·lat, hauràs de tornar-lo a instal·lar manualment.

La contrasenya d'accés a la interfície d'administració de Snappymail s'ha establert de manera aleatòria en el moment de la migració. Podràs reinicialitzar-la des del panell de control en Les meves Aplicacions -> SnappyMail -> configurar.

L'accés a Snappymail serà disponible tant des de l'antiga url (/rainloop) Com des de la nova (/webmail).

Una vegada tinguis comprovat que ja no necessites consultar cap configuració des de l'anterior instal·lació podràs eliminar Rainloop de manera permanent des de la pestanya Les meves Aplicacions-> Veure totes.

En aquesta release també s'actualitzen les següents aplicacions:
    
mongo  5.0.26
limesurvey  6.5.5
rocketchat  6.8.0
nextcloud  29.0.0
discourse  3.3.0
dolibarr 18.0.5
mailman  3.3.9

Contacta

Posa't en contacte escrivint un correu a: contact [at] maadix [dot] net

Clau PGP: 0xE5BB2110.asc

Empremta: EF80 C4FB CC27 7A3E 8D0B 0DD9 B48B 2A9B E5BB 2110